Wodomierze

Licznik wody /wodomierz/ jest przyrządem pomiarowym służącym do pomiaru objętości wody która przez niego przepłynęła. Stanowi on połączenie przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m3 (metr sześcienny). Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa.

Głównym podziałem wodomierzy jest podział określający klasę metrologiczną (dokładność pomiaru). Według dyrektywy unijnej MID 2004/22/WE od 2015 roku dokładność pomiaru wodomierzy określa współczynnik R. Poprzednie oznaczenia klasy metrologicznej A, B, C, D nie obowiązują. Współczynnik R jest to stosunek przepływu Q3 do Q1, im wyższy współczynnik R tym pomiar jest dokładniejszy, a klasa metrologiczna wyższa.

Definicje:

  • Qmax – maksymalny (przeciążeniowy) strumień objętości – największy strumień objętości, przy którym wodomierz może pracować w krótkim czasie bez uszkodzenia i przekroczenia błędów granicznych dopuszczalnych oraz maksymalnej straty ciśnienia.
  • Q3 – ciągły strumień objętości – największy strumień objętości, przy którym wodomierz działa w sposób prawidłowy w normalnych warunkach użytkowania, tzn. w warunkach przepływu ciągłego lub przerywanego.
  • Q2 – Pośredni strumień objętości – strumień objętości pomiędzy ciągłym a minimalnym, przy którym zakres obciążeń podzielony jest na dwa przedziały: „górny” i „dolny” z charakterystycznym błędem granicznym dopuszczalnym.
  • Q1 – Minimalny strumień objętości – najmniejszy strumień objętości, przy którym wskazania wodomierza spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych błędów granicznych.