Urządzenie do usuwania kamienia kotłowego

Lapis-ex /tł. z łaciny: usunąć kamień/ jest urządzeniem elektronicznym w całości wyprodukowanym w Polsce. Jego działanie zostało oparte na wykorzystaniu zmiennego pola elektromagnetycznego o stałym zasilaniu. Urządzenie ma zastosowanie w przypadku występowania problemów związanych z osadzaniem się węglanu wapnia /kamienia kotłowego/.

Zadaniem urządzenia jest zabezpieczenie instalacji przed tworzeniem się kamienia kotłowego oraz jego wyeliminowanie poprzez zmianę jego budowy krystalicznej. Instalacje wodne dotknięte zjawiskiem kamienia kotłowego powodują straty energii (wzrost kosztów) i spadki ciśnienia. Lapis-ex eliminuje to zjawisko, w konsekwencji oszczędzając duże ilości ciepła i energii. W wyniku usunięcia kamienia kotłowego zostaje usunięta bakteria Legionella której środowiskiem namnażania i rozwoju są złogi kamienia kotłowego /rury stalowe/ i biofilm /rury z tworzyw sztucznych/.

Urządzenie do usuwania kamienia kotłowego

 Urządzenie Lapis-ex spełnia funkcje:

 • czyszcząca – powoduje zmiękczenie kamienia kotłowego, rozpuszczenie i w efekcie wypłukanie z instalacji wodnej
 • zabezpieczająca – nie dopuszcza do powstawania osadów i osadzania się ich na ściankach rur
 • zmiękczająca – poprawa pH wody
 • poprawa jakości wody – usuwa i zabezpiecza przed rozwojem kolonii bakterii Legionella

Montaż na przewodach:

 • stalowych ocynkowanych i czarnych
 • miedzianych
 • z tworzyw sztucznych

Opis działania urządzenia:

 • jest urządzeniem bezobsługowym, o minimalnym poborze energii elektrycznej;
 • usuwa kamień kotłowy i biofilm poprzez ich powolną redukcję do postaci zawiesiny, która niezauważalne dla użytkownika usuwana jest wylewkami w instalacji wodnej lub osadza się na filtrach i odmulaczach w instalacji c.o.;
 • urządzenie nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą pitną, montowane jest na prostym odcinku rury o minimalnej długości 15 cm, jest proste w montażu i eksploatacji;
 • montaż jest wykonywany bez „wcinki” w istniejącą instalację, montaż odbywa się przez zainstalowanie opasek montażowych co powoduje dużą uniwersalność, do średnicy rury DN 110. 
 • wraz z wypłukaniem kamienia kotłowego usunięte zostają kolonie bakterii legionella, ma to szczególne znaczenie w szeroko rozumianej gastronomii, hotelarstwie, oraz w budynkach użyteczności publicznej gdzie konieczne jest utrzymanie „parametrów instalacji” w gotowości np. do poboru ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania. Niewielki rozbiór ciepłej wody użytkowej sprzyja rozwojowi bakterii legionella.
 • nie powoduje odrywania się kamienia płatami od podłoża, co jest typowym zjawiskiem przy zastosowaniu magnetyzerów stałych lub przy agresywnym czyszczeniu chemicznym;
 • nie wymaga przebudowy instalacji, ani okresowego czyszczenia, tak jak magnetyzery przepływowe;
 • nie zmienia składu chemicznego wody i nie ma z nią bezpośredniego kontaktu.
 • zastępuje całkowicie „płukanie chemiczne”, działanie urządzenia jest niezauważalne dla użytkownika, nie ma przerw w dostawie wody bytowej, nie występuje ryzyko zatrucia środkiem chemicznym używanym do płukania instalacji,
 • zabezpiecza instalację przed ponownym osadzeniem się kamienia kotłowego i biofilmu;
 • zabezpiecza armaturę kontrolno-pomiarową przed wystąpieniem awarii zaworów odcinających oraz zaworów regulacyjnych /tzw. podpionowych/ spowodowanych osadzaniem się kamienia kotłowego;
 • brak osadzania się „rdzawych” nacieków w toaletach oraz umywalkach, niezakamienianie zaworów odcinających w spłuczkach toalet oraz wylewek baterii, słuchawek prysznicowych /perlatorów/napowietrzaczy/;
 • zabezpiecza urządzenia pomiarowe (wodomierze, ciepłomierze); skutkuje to prawidłową pracą nie obarczoną błędem pomiarowym z tytułu zanieczyszczeń, osadzaniem się w korpusie urządzeń osadów;

Schemat technologiczny:

Urządzenie do usuwania kamienia kotłowego - Schemat

Do pobrania: