Podzielniki kosztów ogrzewania

Podzielniki kosztów ogrzewania są urządzeniami wskaźnikowymi służącymi do określenia udziału kosztu pojedynczego lokalu w kosztach zużycia ciepła całego budynku. Podzielnik kosztów ogrzewania nie jest licznikiem ciepła w związku z tym nie podlega legalizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego podzielnik kosztów ciepła jest wyrobem budowlanym doposzczonym do obrotu na podstawie oceny zgodności, certyfikatu zgodności, deklaracją zgodności z Polską Normą lub producenta urządzenia.

Według normy /PN-EN 834, 835/ podzielniki kosztów są rejestrującymi przyrządami pomiarowymi mierzącymi temperaturę całkowaną względem czasu. Pomiar temperatury służy do określenia ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, na których podzielniki kosztów ogrzewania lub ich czujniki są zamontowane.

 

Obecnie wyróżniamy dwa typy podzielników kosztów ogrzewania różniące się sposobem działania:

  • tzw. podzielniki wyparkowe – /PN-EN 835/ podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego. Optyczny odczyt rejestrowanych danych.
  • tzw. podzielniki elektroniczne – /PN-EN 834/ podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy zasilane energią elektryczną. Optyczny i radiowy odczyt rejestrowanych danych.

 

W ofercie posiadamy podzielniki kosztów ogrzewania:

  • optyczne – optyczny odczyt danych
  • radiowe – radiowy odczyt danych