Błąd pomiaru energii cieplnej ciepłomierzy lokalowych

Błąd pomiaru energii cieplnej ciepłomierzy lokalowych