Prawo i artykuły

W menu po prawej stronie znajdują się publikacje podzielone na trzy grupy.

 

W zakładce Prawo znajdują się ustawy i rozporządzenia odnoszące się do problematyki związanej z rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania i wody użytkowej.

W zakładce Artykuły znajdują się teksty publikowane w prasie branżowej.

W zakładce Nasze artykuły znajdują się teksty, w których wypowiedzi udzielają pracownicy naszej firmy.

 

Obowiązek opomiarowania:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 roku. Dyrektywa ta wprowadza obowiązek opomiarowania wody użytkowej oraz dostarczanego do nieruchomości ciepła do ogrzania lokali do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  • Uzasadnienie Polskiego Parlamentu w sprawie projektu o Efektywności Energetycznej.   (…) Ponadto w zależności od warunków technicznych budynków i lokali nałożono obowiązek uwzględnienia w wybranej metodzie ilości ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania pomiędzy lokalami oszacowanego w szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu (komfort cieplny). (…)

Wybrane normy i przepisy:

  • Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej z dniem 1 października 2016 roku zastępuje Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku, „Prawo Energetyczne”.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, „Prawo budowlane”.
  • PN-EN 834:1999 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną”.
  • PN-EN 835:1999 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego”.
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”, wydanie z 2001 roku – „Współczynniki redukcyjne Rm (redukcja mieszkania) dla jednostki użytkowej (np. mieszkania), ze względu na jej położenie w budynku, przy indywidualnym rozliczaniu kosztów ogrzewania”.
  •  Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, „Prawo o miarach”.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki – załącznik nr 6 (Dz.U. nr 5 poz. 29) „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, ważność cechy legalizacyjnej wodomierzy i ciepłomierzy.