Komfort cieplny

W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami m.in. Prawem energetycznym, polską normą  PN-EN 834 i 835 oraz wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej istnieje obowiązek uwzględnienia w systemach rozliczeniowych kilku elementów mających duży wpływ na kształt podziału kosztów centralnego ogrzewania w budynku.

Wykonując rozliczenia kosztów ogrzewania w wielu przypadkach zaobserwowaliśmy pewną powtarzającą się nieprawidłowość, a mianowicie zerowe wartości zużycia ciepła w odniesieniu do całych lokali. Nasuwa się pytanie czy użytkownicy tych lokali przez cały okres obrachunkowy nie pobrali energii cieplnej do ich ogrzania. Nic bardziej mylnego, użytkownicy tych lokali skorzystali z zewnętrznych nieopomiarowanych źródeł energii /grzejników łazienkowych, pionów instalacji c.o./ oraz z podstawowego zjawiska fizycznego jakim jest przenikanie ciepła przez przegrody budowlane z lokalu cieplejszego do zimniejszego. Ci użytkownicy ogrzali swój lokal energią „sąsiadów” nie wnosząc za ten fakt stosownej opłaty.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie podzielnika kosztów ogrzewania rejestrującego średnią temperaturę wewnętrzną w lokalu w okresie grzewczym t.zw. komfort cieplny. Zarejestrowane przez podzielnik dane umożliwiają wdrożenie innowacyjnego systemu rozliczeniowego który uwzględnia migrację ciepła z pomieszczeń cieplejszych do zimniejszych co pozwala na wyeliminowanie nadmiernego wychładzania mieszkań „kosztem” sąsiadów ciepłolubnych. 

Komfort cieplny

 

W systemie rozliczenia kosztów ogrzewania na podstawie podzielników bezwzględnie należy ująć:

  • przenikanie ciepła przez przegrody budowlane między lokalami,
  • nieopomiarowane urządzenia grzejne – grzejniki świecowe w łazienkach,
  • nieopomiarowane fragmenty instalacji centralnego ogrzewania – piony grzejne.

W jaki sposób odbywa się pomiar zużytego ciepła w mieszkaniu?

Urządzeniem jest podzielnik kosztów ciepła który rejestruje:

  • wyemitowane ciepło przez opomiarowane grzejniki zarejestrowane w formie impulsów,
  • wyemitowane ciepło przez nieopomiarowane źródła ciepła zarejestrowane w formie pomiaru wewnętrznej temperatury powietrza w mieszkaniu, t.zw. komfort cieplny.

Co należy zrobić aby wdrożyć komfort cieplny?

  • zastosować nowoczesny podzielnik kosztów z oprogramowaniem umożliwiającym pomiar średniej temperatury pomieszczenia,
  • uwzględnić w systemie rozliczeniowym zarejestrowaną przez podzielnik kosztów średnią wewnętrzną temperaturę tzw. komfort cieplny.

Co to jest komfort cieplny wg definicji Instytutu Techniki Budowlanej?

Komfort cieplny jest to koszt ogrzewania lokalu rozliczany proporcjonalnie do jednostek rozliczeniowych naliczanych na podstawie ustalonej przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego funkcji zależnej od różnicy średnich temperatur wewnątrz lokalu i temperatury zewnętrznej dla danego okresu rozliczeniowego i danej miejscowości. Wartość średniej temperatury zewnętrznej dla danej miejscowości pozyskujemy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Polska norma PN-EN 834 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy zasilane energią elektryczną” – ważne zapisy:

Istotne zapisy z punktu widzenia systemu rozliczeniowego zapisane są w Załączniku A.3 Oddawanie ciepła niezależne od wpływu użytkownika.

(…) Zaleca się, aby niezależne od wpływu użytkownika oddawanie ciepła (wymuszone zużycie ciepła) przez przewody rurowe, prowadzone przez jednostki użytkowe, było uwzględniane przy rozliczaniu uzależnionym do zużycia, gdy udział oddawania ciepła przez rury jest istotny dla dokładności podziału (…)